Tanfolyam kezdő sminktetoválóknak, akik a szemöldök területén technikák széles spektrumát szeretnék alkalmazni. A tanfolyam felkészít a szálas és porhatású lágy satíros technikák professzionális használatára. A tanfolyamon az alábbi témák oktatására kerül sor:

 • Bőranatómia, dermatológiai alapok
 • Kontraindikációk
 • A szemöldök tetoválás elmélete és gyakorlata
 • Színelmélet
 • Formatervezés, előrajzolás
 • Eszközök, pigmentek, kellékek
 • Higiéniai alapelvek
 • Szálas szemöldök tetoválás, szálrendezési technikák
 • Púderes szemöldök tetoválás, árnyalási variációk
 • A gumilapon történő gyakorlás módszerei
 • Fényképezési alapismeretek
 • Vendégkommunikáció és konfliktuskezelés
 • A korrekció funkciója, szempontjai, kivitelezése
 • Marketing, personal branding

A kurzus folyamán a tetoválógépen kívül minden eszközt biztosítunk.

A TANFOLYAM FELÉPÍTÉSE:

A tanfolyam 1 előkészítő + 3 fő modulból áll, mely hospitálással egészül ki. Az egyes modulokba való továbblépés feltétele a megelőző modul kielégítő teljesítése. Az oktatási egységeket 4-5 hetes gyakorló periódusok választják el. Az egyes modulok az alábbiak szerint követik egymást:

Előkészítő modul: A felvételt követően 10 pár besatírozott szemöldökrajz elkészítése a felvételi információkban megadott szempontok szerint. Bemutatás és konzultáció 3 héttel a kurzus megkezdése előtt, a fennmaradó időben további rajzos gyakorlás a megfelelő látásmód és szimmetriaérzék elsajátításáért, a rajzolási technikák megalapozásáért.

I. Modul: 4 napos oktatási egység, célja a sminktetoválás részletes és átfogó elméleti oktatása, illetve a gyakorlati alapok latexen történő begyakorlása. A modul oktatói az Essential PMU Academy kiváló instruktorai, Kabódi Mónika és Varga Anett.

 1. Nap: elméleti alapok, szálazott és púderes szemöldök technikák gyakorlása latexen
 2. Nap: elméleti alapok, szálazott és púderes szemöldök technikák gyakorlása latexen
 3. Nap: púderes tetoválás bemutatója élő modellen, gyakorlás latexen
 4. Nap: szálazott szemöldök tetoválás bemutatója élő modellen, gyakorlás latexen

4 hetes gyakorló periódus: az első modulban tanultak rendszeres otthoni gyakorlása; a házi feladatként elvégzett munkák online kerülnek javításra és véleményezésre illetve heti rendszerességű személyes vagy online konzultáció során  a munkák bemutatására, átbeszélésére és korrigálására is lehetőség van.

II.Modul: 2 napos gyakorlati oktatási egység, melyen a hallgatók megtanulják a tetoválás tervezésének és kivitelezésének módszertanát élő modellen. A hallgatók összesen 5 hölgynek készítenek szemöldök tetoválást az oktatók felügyelete mellett, hármat szálas, kettőt púderes technikával. Érintésre kerül a vendéggel való kommunikáció, a berajzolás ideális körülményei, a helyes eszközhasználat, és minden egyéb olyan téma, amely az önálló tetoválói tevékenységhez elengedhetetlen.  A modul oktatását Hollós Dóra vezeti, segítő instruktorok: Varga Anett, Krakkai Dalma, Würfel Diána.

 1. Nap: 2 élő modellen való gyakorlás (2 szálas technika elkészítése)
 2. Nap: 3 élő modellen való gyakorlás (1 szálas, 2 púderes technika elkészítése)

5 hetes korrekciós periódus: az elkészített tetoválások gyógyulási időszaka, mely 5 hét. Intenzív otthoni gyakorlás, a házi feladatként elvégzett munkák online kerülnek javításra és véleményezésre illetve heti rendszerességű személyes vagy online konzultáció során  a munkák bemutatására, átbeszélésére és korrigálására is lehetőség van.

+1 nap hospitálás (opcionális): a hallgató egy napot tölthet el az Essential Beauty Szalon sminktetoválói mellett, hogy megfigyelhesse munkájukat, felmerülő kérdéseire választ kaphasson.

III. Modul: 2 napos gyakorlati oktatási egység, melyben áttekintésre kerülnek a korrekció alapelvei, összetevői és kivitelezésre kerülnek a korrekciók. Az elkészített 5 tetoválás korrigálása önállóan, az oktatók felügyelete mellett zajlik. Opcionális: egy új tetoválás elkészítésére lehetőség van amennyiben az időbe belefér. A modul oktatását Hollós Dóra vezeti, segítő instruktorok: Varga Anett, Krakkai Dalma, Würfel Diána.

 1. Nap: korrekciók elvégzése
 2. Nap: korrekciók elvégzése

+1 nap hospitálás (opcionális, fél éven belül a kurzus elvégzése után): a hallgató egy napot tölthet el az Essential Beauty Szalon sminktetoválói mellett, hogy megfigyelhesse munkájukat, felmerülő kérdéseire választ kaphasson.

OKTATÓK:
A tanfolyam egésze Hollós Dóra mester sminktetováló irányítása és/vagy útmutatása alatt zajlik, így a gyakorlati oktatási egységeket és a házi feladatok ellenőrzését is ő vezeti. A kurzus egyes részei – például az elméleti oktatás – akkreditált instruktorok közreműködésével történnek, Hollós Dóra módszereihez hűen.

A KURZUS TELJESÍTÉSE:

A kurzust teljesítő hallgatók oklevelet kapnak a tanfolyam sikeres elvégzésének igazolásaként. Ennek feltétele az oktatási napokon való hiánytalan részvétel, a modulok teljes értékű teljesítése, illetve megfelelő minőségű munkák bemutatása. Oklevelet csak a házi feladatok időre történő, maradéktalan bemutatása esetén állítunk ki. Az elmulasztott kurzusnapok pótlására garanciát nem tudunk vállalni.

MIÉRT ÉRDEMES EZT A KÉPZÉST VÁLASZTANI?

 • Mert a prémium minőség nyújtására készít fel
 • Mert oktatóink aktuális, korszerű elméleti és gyakorlati tudása garancia a magas szintű oktatásra
 • Mert az első tűvonástól kezdve professzionális környezetben sajátíthatod el a tetoválás fortélyait
 • Az oktatás folyamán folyamatos professzionális szupervízió mellett szerezhetsz tapasztalatot, amely felkészít, hogy 100%-os biztonsággal és nyugalommal tudj önállóan tetoválni
 • Mert kiemelkedően mély és precíz elméleti és gyakorlati tudáshoz juthatsz
 • Mert legkiemelkedőbb hallgatóinknak álláslehetőséget kínálunk
 • Mert a megszerzett tudással bármilyen ráépülő, haladó kurzusunknak azonnal nekivághatsz

FELVÉTELI FELTÉTELEK:

Egyes országokban – mint például Magyarország – a sminktetoválói tevékenység feltétele a szépségtanácsadói vagy kozmetikusi végzettség, így a Magyarországon tevékenykedő leendő tetoválóknak szükséges a fenti végzettségek valamelyikével rendelkezni. A külföldön tevékenykedő hallgatókat kérjük, konzultáljanak a helyi szabályozórendszer munkatársaival.

A jelentkezést követően a tanfolyam megkezdése előtt 10 pár besatírozott hatású szemöldök rajzát szükséges bemutatni, melyeket az alábbi szempontok figyelembevételével kell elkészíteni:

 • a szemöldök 2:1 aránya – a szemöldök teljes hosszának ⅔-a az elejétől a csúcspontig, ⅓-a a csúcsponttól a végpontig tart
 • a szemöldök végpontja mindig magasabban helyezkedik el, mint a kezdőpontja
 • a szemöldök formája a kezdőpontnál vastagabb, a végpont felé pedig fokozatosan vékonyodik

A fent leírt feladat is teljes értékű modulként funkcionál, célja a megfelelő formatervezéshez szükséges látásmód megalapozása. A rajzok bemutatása kötelező, előfeltétele az első modul megkezdésének.

Minden hallgatónak magának kell biztosítania az 5 modellt.

A KURZUS DÍJA:

 összesen, bruttó 1.200.000 Ft

Az oktatásról ÁFA mentes számlát tudunk kiállítani.

+Tetoválógép ára (opcionális)300.000 Ft

A tetoválógépről ÁFA-s számlát tudunk kiállítani.

FIZETÉSI HATÁRIDŐK:

A kurzus díjának befizetésére 3 egyenlő részletben van lehetőség:

1.részlet: 400.000 Ft a helyfoglaláshoz

2.részlet: 400.000 Ft az első modul első napjáig

3.részlet: 400.000 Ft a második modul megkezdése előtt

A gép megvásárlása a kurzus első napján történik.

A KURZUS DÁTUMAI:

I.Modul: 2019. április 15-18. (10:00 – 18:00)

II.Modul: 2019. május 22-23. (10:00 – 18:00)

III.Modul: 2019. június 27-28. (10:00 – 18:00)

JELENTKEZÉS:

[email protected]

vagy

https://tinyurl.com/ybncyyWh

Helyed lefoglalásához az első részlet befizetésére van szükség. A díjbekérő elkészítéséhez kérünk, küldd el nekünk a nevet és címet, melyre azt kiállíthatjuk!